info@unoellite.rs tel: +381 18 575-014

Proizvodi Emulzije Zero in universal plus

Zero in universal plus
Model: Zero in universal plus

ZERO – IN                    VISOKO  KVALITETNA  FOTOPOLIMER-DIAZO

UNIVERSAL                 EMULZIJA ZA IZRADU  MATRICE U PROCESU  SITOŠTAMPE

    KARAKTERISTIKE:

  • Izvanredna otpornost na boje bazirane na rastvaračima, plastisol I  UV boje,kao I pastama baziranim na vodi sličnim proizvodima.
  • Jednostavna za upotrebu.
  • Bez rastvarača . Ekološka.
  • Visok sadržaj čvrstih materija / 45%/
  • Izvanredna mehanička otpornost. Veoma dobra rezolucija I sjajna definicija
  • Lako čišćenje sita posle štampe.
  • Kratko vreme ekspozicije I – veoma se dobro razvija u vodi –širok obim ekspozicije.
  • Dug vek senzibilizovanog proizvoda

 

SPECIFIKACIJE:

SENZIBILIZOVANJE EMULZIJE

Senzibilizovati emulziju sa  DIAZO  MICRO  HD / novi DIAZO SENZIBILIZATOR  nije preporučljivo rastvarati u vodi/ - spreman je za upotrebu. Učestalo ga mešati sve dok se potpuno ne rastvori. Kada je potpuno rastvoren ostaviti emulziju da odstoji sat vremena I otpusti vazduh.

Premazivanje:Sito treba da bude potpuno odmašćeno, čisto I suvo.  

Sušenje:U sušari  najmanje jedan sat na max temperaturi od 30-35 C stepeni.Pripremljeno sito moze biti biti eksponirano u toku sedam dana ako nije izloženo toploti I direktnom svetlu.

Ekspozicija:Pod sledecim uslovima:

Temperatra od  20 C stepeni, vlaznost 50%, razdaljina - 1 m, halogenom lampom jacine 5000 W.

Preporučujemo:  120T/cm.  30 sekundi

                              90T/cm.  40      “

                              42T/cm.  60      “

Preporučujemo da se obavezno napravi proba da bi se utvrdilo tačno vreme ekspozicije.

Razvijanje: u vodi 5 minuta na sobnoj temperaturi.Ispirati  vodenim mlazom sve dok se matrica potpuno ne pojavi  Kada se matrica pojavi , osušiti je na sobnoj temperaturi ili u sušari na 30 C stepeni.

 Očvršćavanje-pojačavanje: nije preporučljivo. Da bi se povećao broj prolaza potrebno je  izvršiti dodatnu eksponažu u trajanju od 60-90’’.Emulzija može da bude katalizirana sa  Katalizatorom u slučaju velikog broja prolaza. U tom slučaju  sito više nije moguće oprati.

Retuširanje: može da se izvrši uz pomoć UNIVERSAL na savršeno suvom situ. Posle retuširanja, treba ponovo izvršiti eksponažu.

Čišćenje: alate posle upotrebe treba odmah oprati vodom.

Obnavljanje sita : sa Polistripom /161800, razređivačem 610 /152610/ ili Solvent Stripom /90945/

 

PAKOVANJE: 1- KG /Sa  DIAZO/ kod MOUNIVERSAL                                                                       

                        5- KG                      kod  222300

 VEK TRAJANJA:

 Senzibilizovana emulzija: 1 mesec ako se čuva na nižoj  temperaturi od 4-10 C stepeni.

 U originalnom pakovanju pri temperaturi od 20 C stepeni emulzija ima vek trajanja 12 meseci.

 VAŽNO: Obzirom da rezultati zavise od mnogih faktora preporučujemo da se obavezno izvrši proba kako bi se ostvarili najbolji rezultati.

Emulziju obavezno promućkati pre upotrebe.