info@unoellite.rs tel: +381 18 575-014

Proizvodi Emulzije Zero in SR

Zero in SR
Model: Zero in SR

ZERO - IN                DIAZO EMULZIJA ZA IZRADU MATRICA

      SR                        U PROCESU SITO ŠTAMPE OTPORNA NA RASTVARAČE

 KARAKTERISTIKE:

  • Može da bude eksponirana iz nekoliko različitih izvora svetlosti.
  • Izvanredna otpornost na boje bazirane na rastvaračima.
  • Kratko vreme eksponaže.
  • Bez rastvarača. Ekološka.
  • Odlična hemijska i mehanička otpornost.
  • Veoma dobra definicija
  • Dobra providnost
  • Sita se mogu ponovo koristiti posle štampe
  • Dug vek trajanja senzibilizovane emulzije.

 SPECIFIKACIJE:

SENZIBILIZOVANJE EMULZIJE:Senzibilizovati emulziju sa DIAZO MICRO HD /nov Diazo senzibilizator nije preporučljivo rastvarati u vodi-spreman je za upotrebu.Učestalo ga mešati sve dok se potpuno ne rastvori. Kada je potpuno rastvoren ostaviti emulziju da odstoji sat vremena i otpusti vazduh.

PREMAZIVANJE:Sito treba da bude potpuno odmašćeno, čisto i suvo. Koristeći automatsku mašinu za nanošenje emulzije polako naneti po dva premaza sa obe strane sita.

SUŠENJE:U sušari najmanje jedan sat pri max. temperaturi od 30 stepeni. Pripremljeno sito moze biti eksponirano i posle 30 dana ukoliko nije izloženo toploti i direktnoj svetlosti.

EKSPONAŽA:

60 sekundi uz sledeće parametre:

Sito – 120 T/cm

Temperatura od 20 stepeni C

Razdaljina- 1 m.

Halogenom lampom od 5000 W.

RAZVIJANJE:U vodi 5 minuta na sobnoj temperaturi. Ispirati vodenim mlazom sve dok se matrica potpuno ne         pojavi. Osušiti sito na sobnoj temperaturi ili u sušnici na max. 30 stepeni C.

OČVRŠĆAVANJE-POJAČAVANJE: nije preporučljivo.

LAKIRANJE: nije preporučljivo.

RETUŠIRANJE: može se izvršiti jedino ako se upotrebi SCREEN FILLER –169000 na savršeno suvom situ.

ČIŠĆENJE: alate treba očistiti odmah posle upotrebe.

OBNAVLJANJE SITA: Polistripom –161800

VEK TRAJANJA:Senzibilizovana emulzija: 6 meseci pri nešto nižim temperaturama 4-10 stepeni.U originalnom pakovanju i temperaturi od 20 stepeni – godinu dana.

VAŽNO:Obzirom da rezultati zavise od mnogih faktora preporučujemo da se obavezno izvrše probe pre štampe kako bi se postigli najbolji rezultati. Proizvod treba dobro izmešati pre upotrebe.